Regulamin

1.
Postanowienia wstępne

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego
  pod adresem www.rosachains.com, operatorem sklepu jest firma ROSA Agnieszka Rosa-Otto, ul. Wilcza 3/39 00-538 Warszawa
  Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
 2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma firma ROSA Agnieszka Rosa-Otto, zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.rosachains.com są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Modele wykonane są ze złota (próba 585 lub 375), oraz kamieni szlachetnych, półszlachetnych, cyrkonii i masy perłowej.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

2.
Informacje o Sprzedawcy

ROSA Agnieszka Rosa-Otto
Wilcza 3/39
00-538 Warszawa
NIP: 5252611964

3.
Przyjmowanie zamówienia

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie rozpoczyna się nie później niż w następnym dniu roboczym.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym www.rosachains.com, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 7. Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym tpay.com.
 8. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

4.
Gwarancja

 1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub - w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej - rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku),
 2. Z uwagi na wysoką delikatność produktów, firma zastrzega, że naprawie gwarancyjnej nie podlegają rozerwane łańcuszki, bowiem uszkodzenia takie mogą powstać wyłącznie w wyniku niewłaściwego użytkowania. Rozerwane łańcuszki są naprawiane przez firmę bezpłatnie, jednak klient ponosi koszty dostawy uszkodzonego łańcuszka do i z pracowni (ul.Wilcza 3, Warszawa)
 3. Gwarancja na produkty ROSA Gold Chains trwa rok od otrzymania przez klienta produktu. Dotyczy ona uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych biżuterii. nie obejmuje natomiast uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu.
 4. Jeżeli biżuteria nosi ślady naprawy poza pracownią ROSA Gold Chains (tj. naprawy własne, naprawy u jubilerów niezwiązanych z firmą ROSA Gold Chains) produkt traci gwarancję.
 5. Gwarancja jest rozpatrywana na podstawie dowodu zakupu.
 6. Wszelkie naprawy pozagwarancyjne są bezterminowo bezpłatne. Klient ponosi jedynie koszty ewentualnego zużycia materiału (gdy do produktu trzeba np. dodać złoto by dokonać naprawy) bądź koszty ewentualnej wysyłki do pracowni i z pracowni do klienta.
 7. Po zakupie bransoletki z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, oferujemy wymianę rozciągniętej gumeczki lub przetartego jedwabiu, w cenie 40zł. Wymiana nie obejmuje rozsypanych koralików. W takiej sytuacji potrzebne są nam złote elementy z bransoletki, kamienie zaś można wybrać z aktualnie obowiązującej oferty. Zostaną wycenione i wymienione.
 8. Naprawioną biżuterię przechowujemy maksymalnie 6 miesięcy. Następnie podlega recyklingowi a zysk przezywany jest  na cele charytatywne.

5.
Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia

 1. Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.
 2. Wszelkie zmiany zamówienia po zapłacie muszą być uzgadnianie przez telefon lub drogą mailową za porozumieniem dwóch stron.
 3. Zamówienie nieopłacone lub, w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym, nieodebrane w ciągu 7 dni zostaje automatycznie anulowane.
 4. W przypadku produkty z kategorii Unikaty, czas oczekiwania na płatność wynosi 3 dni robocze.

6.
Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

7.
Paragony i faktury

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

8.
Terminy realizacji zamówień

 1. Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie wskazanym przy danym produkcie* (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski), za pośrednictwem firmy kurierskiej, koszt dostawy pokrywa klient i jest ona doliczana do opłaty za produkt.
 2. Czas realizacji zamówienia od 2 do 10 dni roboczych.
 3. W okresie okołoświątecznym, czas realizacji może się wydłużyć i wynieść około 10 dni roboczych.
 4. Przesyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem kuriera UPS. Wszystkie koszty związane z wysyłką pokrywa Klient.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.
 6. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.

9.
Uszkodzenia przesyłek

 1. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.
 2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

10.
Zwroty i wymiana towaru

 1. Zwrot i wymiana towaru możliwe są w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Towar nie może nosić oznak użytkowania. Nienaruszona musi pozostać plomba znajdująca się na łańcuszku lub sznurku, dostarczony musi zostać tez paragon lub faktura.
 2. Klient odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 3. Termin czternastodniowym, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (Klienta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 6. Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: Agnieszka Rosa, ul. Wilcza 3 lok.39, 00-538 Warszawa wraz z dołączonym formularzem zwrotu/wymiany.
 7. Środki pieniężne za zwrócony towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni za pośrednictwem platformy z której dokonano płatności lub przelewem bankowym na konto wskazane w formularzu zwrotu.
 8. Zwrotom oraz wymianie nie podlegają indywidualnie dopasowywane produkty, do których zaliczają się: produkty z grawerem, pierścionki wykonane w innych niż dostępne na stronie rozmiarach, niestandardowe wzory i długości łańcuszków oraz naszyjników.
 9. W przypadku złego rozmiaru pierścionka, proponujemy bezpłatną zmianę rozmiaru w przeciągu 30 dni od daty zakupu. W późniejszym terminie koszt usługi to 150zł. Zmiany rozmiarów możliwe są wyłącznie w zakresie rozmiarów oferowanych na stronie.

 

11.
Karta podarunkowa

 1. Karta podarunkowa jest ważna rok od momentu zakupu.
 2. Karta podarunkowa upoważnia do zakupów na stronie internetowej oraz stacjonarnie w naszych butikach.
 3. Karta podarunkowa nie podlega zwrotom ani wymianie na gotówkę.
 4. Zakup karty podarunkowej nie podlega rabatowi.
 5. Kartą podarunkową nie można płacić na zakup kolejnej karty podarunkowej.
 6. Wartość zakupów może być równa lub większa od kwoty przypisanej do karty podarunkowej, pod warunkiem opłacenia różnicy przez zamawiającego.
 7. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana wyłącznie jednorazowo. Niewykorzystane środki na koncie przepadają bez możliwości ponownego wykorzystania kodu.
 8. Zwrot produktów zakupionych za pomocą karty podarunkowej odbywa się również na kartę podarunkową, ważną przez rok.
 9. Firma ROSA nie ponosi odpowiedzialności za kartę podarunkową od momentu jej wydania. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub innej niemożliwości wykorzystania karty podarunkowej z winy Nabywcy sklep ROSA nie jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji.

12.
Polskie cechy i znaki probiercze