Postanowienia wstępne

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego
  pod adresem www.rosachains.com, operatorem sklepu jest firma ROSA Agnieszka Rosa-Otto, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań
  Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
 2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma firma Agnieszka Rosa, zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.rosachains.com są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Modele wykonane są ze złota (próba 585 lub 375), oraz kamieni szlachetnych, półszlachetnych, cyrkonii i masy perłowej.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

Informacje o Sprzedawcy

ROSA Agnieszka Rosa-Otto
Paderewskiego 8
61-770 Poznań
NIP: 5252611964

Przyjmowanie zamówienia

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie rozpoczyna się nie później niż w następnym dniu roboczym.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym www.rosachains.com, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 7. Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym tpay.com oraz, w przypadku zamówień na kwotę nie przekraczającą 500zł, płatności za pobraniem.
 8. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

Gwarancja

 1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub – w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej – rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku),
 2. Z uwagi na wysoką delikatność produktów, firma zastrzega, że naprawie gwarancyjnej nie podlegają rozerwane łańcuszki, bowiem uszkodzenia takie mogą powstać wyłącznie w wyniku niewłaściwego użytkowania. Rozerwane łańcuszki są naprawiane przez firmę bezpłatnie, jednak klient ponosi koszty dostawy uszkodzonego łańcuszka do i z pracowni (ul.Wilcza 3, Warszawa)
 3. Gwarancja na produkty ROSA Gold Chains trwa rok od otrzymania przez klienta produktu. Dotyczy ona uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych biżuterii. nie obejmuje natomiast uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu.
 4. Jeżeli biżuteria nosi ślady naprawy poza pracownią ROSA Gold Chains (tj. naprawy własne, naprawy u jubilerów niezwiązanych z firmą ROSA Gold Chains) produkt traci gwarancję.
 5. Gwarancja jest rozpatrywana na podstawie dowodu zakupu.
 6. Wszelkie naprawy pozagwarancyjne są bezterminowo bezpłatne. Klient ponosi jedynie koszty ewentualnego zużycia materiału (gdy do produktu trzeba np. dodać złoto by dokonać naprawy) bądź koszty ewentualnej wysyłki do pracowni i z pracowni do klienta.

Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia

 1. Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.
 2. Wszelkie zmiany zamówienia po zapłacie muszą być uzgadnianie przez telefon lub drogą mailową za porozumieniem dwóch stron.
 3. Zamówienie nieopłacone lub, w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym, nieodebrane w ciągu 7 dni zostaje automatycznie anulowane.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

Paragony i faktury

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

Terminy realizacji zamówień

 1. Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie wskazanym przy danym produkcie* (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski), za pośrednictwem firmy kurierskiej, koszt dostawy pokrywa klient i jest ona doliczana do opłaty za produkt.
 2. Czas realizacji zamówienia od 2 do 7 dni roboczych.
 3. Przesyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DHL lub UPS. Wszystkie koszty związane z wysyłką pokrywa Klient.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.
 5. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.

Uszkodzenia przesyłek

 1. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.
 2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

Zwroty i wymiana towaru

 1. Zwrot i wymiana towaru możliwe są w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Towar nie może nosić oznak użytkowania. Nienaruszona musi pozostać plomba znajdująca się na łańcuszku lub sznurku, dostarczony musi zostać tez paragon lub faktura.
 2. Klient odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 3. Termin czternastodniowym, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (Klienta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 6. Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: Agnieszka Rosa, ul. Wilcza 3 lok.39, 00-538 Warszawa wraz z dołączonym formularzem zwrotu/wymiany.
 7. Zwrotom oraz wymianie nie podlegają indywidualnie dopasowywane produkty, do których zaliczają się: produkty z grawerem, pierścionki wykonywane ręcznie, niestandardowe wzory i długości łańcuszków oraz naszyjników.

Privacy policy

The privacy policy of the “rosachains.com” website
The following policy defines the rules of processing personal details, as well as the usage of cookie files on the website. We reserve the right to introduce changes (to the possessed data). Before deciding on usage of our services or functionality, please get familiar with the following policy and the conditions concerning our services.

1. Administrator
The person in charge of administrating the personal details on ROSA website is Agnieszka Rosa-Otto, stationing in Poznań, Paderewskiego 8 61-770.

 

2. Personal Details
2.1 Sharing the personal details is nonobligatory, once gained, data are to be directly passed to through the forms available online.
2.2 The lack of certain data may affect the process of registration (as a user) or have an impact on various functions and services available on the website. The user is obliged to give his actual personal details/ The personal details given by the user in the process of registration are to be their actual ones. On account of the nature of the services offered by our internet portal, they cannot function correctly while anonymity is maintained.
2.3 While uploading the personal details of a third party, the person who uploads them is the one responsible of informing such parties about the action, as well as of gaining their permission for uploading their personal details, in order to meet the requirements concerning certain chapters of the following Privacy Policy.

 

3. The range of the gathered personal details
3.1 Personal Details, such as the first and the last name, name of the company (if justified), e-mail address, phone number, delivery address, gathered after the User enters into an agreement with the Administrator. Administrator is allowed to process the data, uploaded in the process of registration, purchase, as well as the usage of the services offered by the website.
3.2 Data is being gathered through the process of contact by e-mail or phone call and entitles the Administrator to process the data discussed in 3.1. in order to finalize the transaction.

 

4. Means of transferring personal details
4.1 Personal details are gathered to identify the user of the website, as well as allow the access to entire range of products and services available inclusively for logged-in users. The data gathered during the process of registration allow the User to log in to our system.
4.2 Personal details allow to establish an agreement of purchasing the products offered by the website. Data gathered in the process of purchase are to be used to carry out the transaction.
4.3 Gathering the data allows the management to contact the User by electronic mail, phone, text message or other forms of communication when necessary.
4.4 Additional personal details, such as e-mail address, are gathered solely in locations that the User clearly agreed on during filling in the forms. The mentioned data is stored and used only for actions required to correctly execute the service selected by the User.

 

5. Voluntary of sharing personal details
Sharing one’s personal details is voluntary, although the lack of certain details might affect or unable the functions and services offered by the website.

 

6. The right to access the content of personal details and the right to correct them
6.1 Each user is granted the right to access their detail, rectify, delate or limit the right to process, as well as the right to object and file a complaint against the privacy policy of the website to the accurate supervisors. The contact with the Administrator (supervising andtransferring the personal details) is possible by e-mail addressed to: info@rosachains.com. The user is entitled to cancel the permission for processing their personal details at any given time, such cancellation should be send by e-mail to the e-mail addressed mentioned in the previous sentence.
6.2 The right to delete the permission cannot be validated in the case in which the user has an opened order, which has not been handed over to the courier yet (or sent partially), has an opened procedure of complaint or owes money in an unregulated debt to ROSA Agnieszka Rosa-Otto.

 

7. Protection of the data
7.1. The administrator ensures the security of personal details on account of accurate technical and organizational services, in order to prevent any illegal processing as well as accidental loss or damage of the stored personal details.
7.2 Personal data passed by the website to the operator’s server are under protection of connection encrypted with the SLL code. The Administrator ensures the protection of personal details with a high security means, specified in the Ministry of Inner Affair and Administration from 29 th of April, 2004, concerning documentation of processing the personal details, as well
as technical and organizational means, applied on all IT systems, used for processing any personal details (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 

8. Google Analytics
ROSA Agnieszka Rosa-Otto uses Google Analytics, an online service provided by Google Inc., which counts the number of guests visiting the website and passes an information about the amount of time averagely spent on the website or an average amount of subpages visited by the guests. Google Analytics uses cookie files. The above information are used by Google for the purpose
of evaluation of the use of the Portal by its users, the preparation of reports on website activity for its operators and delivery of other services connected to website activity and Internet usage. Google may also transfer this information to third parties when required by applicable law, with the proviso that Google will not connect the IP addresses of the users of the Site with other data collected by Google. More information on Google Analytics can be found on www.google.com/analytics/learn/privacy.html
The user is free to install the web browser extension blocking Google Analytics (Opt- out Browser Add-on), which will prevent Google Analytics from collecting data on the websites visited by the user.9. The user is able to define the preferred way of proceeding cookie files (including limiting and turning the cookie files off) on their own by changing their web browser’s settings.
Detailed information about the possibilities and options of handling cookie files is available in the user’s web browser settings.
Limitation of the cookie files usage may affect the functionality of the Portal.

Polskie cechy i znaki probiercze