Postanowienia wstępne

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego
  pod adresem www.rosachains.com, operatorem sklepu jest firma ROSA Agnieszka Rosa-Otto, ul. Wilcza 3/39; 00-538 Warszawa
  Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
 2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma firma ROSA Agnieszka Rosa-Otto, zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.rosachains.com są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Modele wykonane są ze złota (próba 585 lub 375), oraz kamieni szlachetnych, półszlachetnych, cyrkonii i masy perłowej.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

Informacje o Sprzedawcy

ROSA Agnieszka Rosa-Otto
Wilcza 3/39

00-538 Warszawa

NIP: 5252611964

Przyjmowanie zamówienia

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie rozpoczyna się nie później niż w następnym dniu roboczym.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym www.rosachains.com, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 7. Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym tpay.com.
 8. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

Gwarancja

 1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub – w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej – rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku),
 2. Z uwagi na wysoką delikatność produktów, firma zastrzega, że naprawie gwarancyjnej nie podlegają rozerwane łańcuszki, bowiem uszkodzenia takie mogą powstać wyłącznie w wyniku niewłaściwego użytkowania. Rozerwane łańcuszki są naprawiane przez firmę bezpłatnie, jednak klient ponosi koszty dostawy uszkodzonego łańcuszka do i z pracowni (ul.Wilcza 3, Warszawa)
 3. Gwarancja na produkty ROSA Gold Chains trwa rok od otrzymania przez klienta produktu. Dotyczy ona uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych biżuterii. nie obejmuje natomiast uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu.
 4. Jeżeli biżuteria nosi ślady naprawy poza pracownią ROSA Gold Chains (tj. naprawy własne, naprawy u jubilerów niezwiązanych z firmą ROSA Gold Chains) produkt traci gwarancję.
 5. Gwarancja jest rozpatrywana na podstawie dowodu zakupu.
 6. Wszelkie naprawy pozagwarancyjne są bezterminowo bezpłatne. Klient ponosi jedynie koszty ewentualnego zużycia materiału (gdy do produktu trzeba np. dodać złoto by dokonać naprawy) bądź koszty ewentualnej wysyłki do pracowni i z pracowni do klienta.

Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia

 1. Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.
 2. Wszelkie zmiany zamówienia po zapłacie muszą być uzgadnianie przez telefon lub drogą mailową za porozumieniem dwóch stron.
 3. Zamówienie nieopłacone lub, w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym, nieodebrane w ciągu 7 dni zostaje automatycznie anulowane.
 4. W przypadku produkty z kategorii Unikaty, czas oczekiwania na płatność wynosi 3 dni robocze.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

Paragony i faktury

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

Terminy realizacji zamówień

 1. Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie wskazanym przy danym produkcie* (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski), za pośrednictwem firmy kurierskiej, koszt dostawy pokrywa klient i jest ona doliczana do opłaty za produkt.
 2. Czas realizacji zamówienia od 2 do 10 dni roboczych.
 3. W okresie okołoświątecznym, czas realizacji może się wydłużyć i wynieść około 10 dni roboczych.
 4. Przesyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem kuriera DHL lub UPS. Wszystkie koszty związane z wysyłką pokrywa Klient.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.
 6. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.

Uszkodzenia przesyłek

 1. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.
 2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

Zwroty i wymiana towaru

 1. Zwrot i wymiana towaru możliwe są w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Towar nie może nosić oznak użytkowania. Nienaruszona musi pozostać plomba znajdująca się na łańcuszku lub sznurku, dostarczony musi zostać tez paragon lub faktura.
 2. Klient odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 3. Termin czternastodniowym, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (Klienta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 6. Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: Agnieszka Rosa, ul. Wilcza 3 lok.39, 00-538 Warszawa wraz z dołączonym formularzem zwrotu/wymiany.
 7. Środki pieniężne za zwrócony towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni za pośrednictwem platformy z której dokonano płatności lub przelewem bankowym na konto wskazane w formularzu zwrotu.
 8. Zwrotom oraz wymianie nie podlegają indywidualnie dopasowywane produkty, do których zaliczają się: produkty z grawerem, pierścionki wykonywane ręcznie, niestandardowe wzory i długości łańcuszków oraz naszyjników.

Polityka prywatności

 

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Strony jest ROSA Agnieszka Rosa-Otto z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8 61-770.

 

 1. DANE OSOBOWE

2.1 Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przekazywane Administratorow bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online.

2.2 Nieudzielenie pewnych wymaganych informacji może oznaczać, że nie będzie możliwe zarządzanie rejestracją jako użytkownik lub korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem Portalu. Użytkownik zobowiązuje się, że podane dane osobowe są prawdziwe. Ze względu na rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną, nie jest możliwe korzystanie z niej anonimowo.

2.3 Jeśli Użytkownik udostępni nam dane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialny za poinformowanie takich osób trzecich i uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki Prywatności.

 

 1. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Dane, takie jak imię i nazwisko, firma (jeśli zasadne), e-mail, numer telefonu, adres dostawy, gromadzimy w wyniku zawarcia umów pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem. Administrator przetwarza dane podane w procesie zakupu oraz korzystania z funkcji Strony.

3.2 Dane gromadzone w wyniku kontaktu mailowego lub telefonicznego gdy Użytkownik, którego dane dotyczą kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję. Administrator może przetwarzać dane tej osoby takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji.

 

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Identyfikacji jako użytkownika Strony oraz zapewnienia dostępu do funkcji, produktów i usług, które są dostępne dla niego jako zarejestrowanego użytkownika. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do naszego systemu.

4.2 Zawarcie umowy kupna produktów, które użytkownik nabył za pośrednictwem Strony. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji.

4.3 Kontaktowanie się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, jeśli jest to konieczne.

4.4 Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

 1. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez Stronę.

 

 1. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DO ICH POPRAWIANIA

7.1 Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt Administratorem nadzorującym przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@rosachains.com. Użytkownik może również cofnąć daną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych, pisząc na powyższy adres e-mail.

7.2 Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje w wypadku gdy Użytkownik ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo, ma niedokończone postępowanie reklamacyjne, ma nieuregulowany dług wobec ROSA Agnieszka Rosa-Otto

 

 1. ZABEZPIECZENIE DANYCH

8.1 Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

8.2 Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 

 1. GOOGLE ANALYTICS

ROSA Agnieszka Rosa-Otto wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google, Inc., która zlicza gości odwiedzających Portal i informuje o średnim czasie, jaki na niej spędzają, bądź średniej ilości podstron, które oglądali.

Google Analytics wykorzystuje cookies. Google wykorzystuje powyższe informacje dla celów oceny wykorzystania Portalu przez użytkowników, przygotowania raportów o aktywności na stronie dla operatorów strony oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością strony i użytkowania Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim gdy wymagane jest to przez obowiązujące prawo, z tym zastrzeżeniem że Google nie będzie łączyć adresów IP użytkowników Strony z innymi danymi zbieranymi przez Google.

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Użytkownik może zainstalować w swojej przeglądarce funkcjonalność blokującą Google Analytics (Opt-out Browser Add-on), który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o odwiedzinach na stronach internetowych.

 

 1. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z COOKIES

Użytkownik może samodzielnie określić sposób postępowania , z cookies (w tym ograniczyć lub wyłączyć ich działanie) m.in. poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki www. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika.

Ograniczenie stosowania cookies, może wpłynąć na działanie funkcjonalności Portalu.

 

Karta podarunkowa

 1. Karta podarunkowa jest ważna rok od momentu zakupu.
 2. Karta podarunkowa upoważnia do zakupów na stronie internetowej oraz stacjonarnie w naszych butikach.
 3. Karta podarunkowa nie podlega zwrotom ani wymianie na gotówkę.
 4. Zakup karty podarunkowej nie podlega rabatowi.
 5. Kartą podarunkową nie można płacić na zakup kolejnej karty podarunkowej.
 6. Wartość zakupów może być równa lub większa od kwoty przypisanej do karty podarunkowej, pod warunkiem opłacenia różnicy przez zamawiającego.
 7. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana wyłącznie jednorazowo. Niewykorzystane środki na koncie przepadają bez możliwości ponownego wykorzystania kodu.
 8. Zwrot produktów zakupionych za pomocą karty podarunkowej odbywa się również na kartę podarunkową, ważną przez rok.
 9. Firma ROSA nie ponosi odpowiedzialności za kartę podarunkową od momentu jej wydania. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub innej niemożliwości wykorzystania karty podarunkowej z winy Nabywcy sklep ROSA nie jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji.

Polskie cechy i znaki probiercze